English Thai

บริษัท อารีมิตรออโต้เซลส์ จำกัด ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซูซูกิ โดยมอบความไว้วางใจ สั่งจองรถยนต์ซูซูกิกับบริษัทฯ

จากกระแสตอบรับที่มีให้กับรถ All New Suzuki Swift ทำให้ลูกค้าสนใจสั่งจองรถเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทใคร่ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการจัดลำดับคิวส่งมอบรถ เพื่อให้ลูกค้าที่จองเข้ามาทุกท่านได้ทราบถึงประมาณการเวลารับรถ และเพื่อคลายความกังวลใจ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งมอบรถให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็น ธรรมกับลูกค้าทุกท่านที่จองรถกับ บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด

การบริหารจัดลำดับคิวส่งมอบรถ จะเป็นไปตามหลักการดังนี้

  • การบริหารลำดับคิว บริษัทฯดำเนินการภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเท่านั้น
  • ลูกค้าที่จองรถมีสิทธิที่จะรับรู้ว่ารถถึงลำดับคิวใดแล้ว และสามารถสอบถามประมาณการรับรถจากบริษัทได้ทุกเมื่อ
  • บริษัทจะลำดับไปตามคิวที่ระบุในเอกสารใบจอง ที่ทำการจองไว้อย่างต้องถูกต้องกับบริษัทฯแล้วเท่านั้น
  • หากลูกค้าท่านใดยังไม่พร้อมรับรถอาจจะเนื่องจากไฟแนนซ์ไม่ผ่านหรือยังไม่ถึงฤกษ์ บริษัทจะจัดลำดับให้คิวถัดไปรับรถแทนก่อน แต่หากกรณีคิวที่ข้ามมามีความพร้อมที่จะรับรถ ก็เร่งดำเนินการให้ในทันที
  • กรณีลูกค้าขอคืนใบจอง คิวจะถูกยกเลิกไป โดยไม่มีการลัดหรือแทรกคิวแต่ประการใด
  • บริษัทฯไม่มีนโยบายหรือสนับสนุนให้พนักงานซื้อขายใบจองใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจองพิเศษเพิ่มเพื่อให้ได้เลื่อนคิวรับรถ เร็วขึ้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สถานการณ์ด้านการผลิตเริ่มคลี่คลาย การผลิตของโรงงานมีการปรับตัวและผลิตได้เพิ่มขึ้น  นับจากเดือนสิงหาคม 55 เป็นต้นมา บริษัทซูซูกิ ประเทศญี่ปุ่น ได้ส่ง TECHNICIAN และวิศวกรชาวญี่ปุ่น เข้ามาร่วมกับทีมฝ่ายผลิตที่โรงงาน จ.ระยอง จำนวน 300 คน  ทำให้ขณะนี้จำนวนการผลิตรถ SWIFT มีปริมาณเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป อัตราการผลิตรถ SWIFT จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัว  และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจนสามารถส่งมอบรถที่จองได้ทันทั้งหมดในประมาณช่วงต้นปีหน้า  ซึ่งจะทำให้คิวรถที่ท่านได้จองไว้มีโอกาสการเลื่อนเร็วขึ้น ตามลำดับเช่นกัน

บริษัท อารีมิตรออโต้เซลส์ จำกัด ขออนุญาตแสดงรายชื่อผู้ที่จองรถให้ทราบใน Website ของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้ทุกท่านทราบถึงลำดับการส่งมอบรถว่าเป็นไปตามคิวที่จองไว้ อาจจะมีการข้ามคิวเฉพาะในกรณีที่รุ่นหรือสีของรถที่ไทยซูซูกิมอเตอร์ส่งเข้า มา ไม่ตรงกับความต้องการกับคิวของลูกค้าที่จองขณะนั้น ที่ผ่านมาส่วนใหญ่บริษัทฯจะได้รับการส่งมอบรถสีขาวจำนวนมากที่สุด สำหรับสีแดงจะเป็นอันดับรองลงมา ส่วนสีอื่นๆ มีการจัดส่งเข้ามาน้อยมาก เช่นสีน้ำเงิน สีเทา และสีดำ เป็นต้น ทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการแจ้งไปยังบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ แล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ดังนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกค้าที่จองสามารถรับได้ทันตามกำหนด ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนรุ่นและสี หรือต้องการใช้เอกสารประกอบการยื่นขอคืนภาษีกับทางสรรพสามิตซึ่งมีกำหนดไว้ ให้ยื่นได้ไม่เกินวันที่31ธันวาคม 2555 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หัวข้อNews ของWebsite หากมีข้อสงสัย หรือข้อขัดข้องประการใด กรุณาแจ้งทางเมล์มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ ที่เบอร์โทรศัพท์ 043-777456, 043-777989